GRUDZIEŃ 2018

OBIADY - Uczniowie - 28 zł

OBIADY - Nauczyciele - 70 zł

Płatności należy dokonać na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca.