Michał Zawadka – pisarz, trener personalny, mówca motywacyjny, krótko mówiąc człowiek wielu talentów spotkał się z uczniami naszej gminy 
9 stycznia 2019 roku. Swoim wystąpieniem przekonywał młodzież, że warto być w życiu kimś i kierować się wartościami. Wrażenie, jakie wywarł na uczestnikach spotkania zapewne pozostanie w nich na długo a niektórych skłoni nawet do wprowadzenia w swym życiu pozytywnych zmian.
Chcę być kimś, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła maja wywaloneto tytuł serii poradników dla młodzieży autorstwa naszego gościa, które mają na celu wspomagać młodego człowieka w realizacji samorozwoju.
Nasz gość przekazał uczestnikom cenną lekcję, która skłoniła do refleksji i wzbudziła skupienie na przekazywanej treści. Autor motywacyjnych książek przekonywał, że nie warto „mieć w życiu wywalone” i bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania każdy z nas może być wyjątkowy i małymi kroczkami dążyć do wyznaczonych celów i realizacji marzeń.