LUTY 2019

OBIADY - Uczniowie - 40 zł

OBIADY - Nauczyciele - 100 zł

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.