Zgodnie z kalendarzem szkolnym uzgodnionym we wrześniu z Radą Rodziców, dni egzaminów są dla uczniów niepiszących dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Harmonogram poniżej:

Egzaminy zewnętrzne klas III gimnazjum (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII) 10 – 12 kwietnia 2019 r
Egzaminy zewnętrzne klas VIII szkoły podst. (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII i III gimnazjum) 15 – 17 kwietnia 2019 r.

18 - 23 kwietnia - wielkanocna przerwa świąteczna.