Zazwyczaj praca szkoły kojarzy się z systemem klasowo-lekcyjnym, w którym uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zdobywają wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego cyklu nauczania.  Lekcje mogą jednak przybrać inną, bardziej praktyczną formę, co doświadczyli uczniowie szkoły podstawowej w Rychtalu.

1 kwietnia 2019 r., podczas zajęć, tym razem w strażnicy OSP w Rychtalu,  młodzi ludzie z klas I-VI dowiedzieli się, na czym polega praca strażaków, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków drogowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Ważnym akcentem spotkania w strażnicy był także pokaz udzielania pierwszej pomocy i zastosowania specjalistycznego sprzętu do ratowania ludzi.

Kolejną lekcją tym razem prowadzoną przez wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka, były zajęcia o samorządności, które mieszczą się w ramach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie klas VI-VIII i klas gimnazjalnych dowiedzieli się m.in. na czym polegają zadania własne i zlecone gminy, skąd gmina czerpie dochody oraz jaki wpływ na jej rozwój mają lokalne przedsiębiorstwa. Młodzi ludzie potrafią już wskazać, że do zadań samorządów należą usługi komunalne, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Ważnym elementem pogadanki było także, kształtowanie  u uczniów świadomości, iż my sami  możemy mieć znaczący wpływ na rozwój gminy.  Ale musimy się do tego przygotować i zaangażować, chociażby w dbałość o wspólne mienie, np. szkolne, obiektów sportowych czy miejsc publicznych codziennego użytku.

Lekcje szkolne nieco inne niż zwykle, pozwalają  już u samych źródeł, na przeżywanie, doświadczanie i rozumienie roli współczesnego człowieka w rozwoju lokalnej samorządności.