Przepraszam, że tak późno przekazuję Państwu informację dotyczącą sytuacji strajkowej w naszej szkole, ale w sytuacji strajku wszystkie moje decyzje muszą być uzgadniane i konsultowane z Kuratorium Oświaty i Urzędem Gminy w Rychtalu.

Na ten moment mam informację, że większość nauczycieli nadal deklaruje gotowość strajkową . W związku z powyższym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Mam natomiast obowiązek zapewnić dzieciom które przyjdą do szkoły ze względu na to że rodzice nie mogą im zapewnić opieki zajęcia opiekuńczo-wychowawcze(świetlicowe). Zajęcia będą prowadzone w grupach łączonych ze względu na ograniczoną liczbę nauczycieli którzy pracują.

Oddziały gimnazjalne są na wycieczce.

Zajęcia będą odbywały się do godz 12.30.

Świetlica będzie czynna do godz 15.30.

Stołówka pracuje normalnie( obiady będą wydawane).

Wszystkie dzieci odjadą pierwszym kursem, gdyby zdarzyła się sytuacja, że pierwszy kurs nie zabierze wszystkich dzieci to zaraz będzie kurs drugi.

Sytuacja taka będzie prawdopodobnie trwała do piątku, gdyby były jakieś zmiany niezwłocznie Państwa poinformuję.

                                                                  Iwona Gogół