12 czerwca 2019 r. odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w historii naszej szkoły.

W tym dniu Szkoła Podstawowa w Rychtalu otrzymała imię Ojca Konrada Stolarka.

Msza św., której przewodniczył prowincjał misjonarzy oblatów, o. Paweł Zając OMI i poświęcenie nowego sztandaru odbyło się o godz. 10.00.  Kazanie wygłosił o. Henryk Kruszewski OMI, wieloletni proboszcz i rektor PMK w Luksemburgu. Po mszy św. odsłonięto tablicę poświęconą o. Konradowi Stolarkowi przy ul. Kasztanowej. Następnie podczas uroczystego apelu na boisku szkolnym nastąpiło przekazanie sztandaru. Wcześniej budynek szkoły udekorowano muralem z podobizną patrona i samolotem.

Możemy być dumni z naszego patrona. Człowieka zasługującego na hołd i trwałe miejsce w naszych sercach i pamięci.

>>>foto>>>