Konsultacje dla Rodziców 

Terminy konsultacji z nauczycielami w roku szkolnym 2017-2018:

26.10,

16.11,

07.12,

15.03,

12.04,

07.06

oraz w każdym innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje odbywają się w godzinach 17.30 - 18.30 

 

Zebrania z rodzicami

Planowane terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017-2018:

lp

Termin

Treść

1

14.09.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców - m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego,

2

11.01

Spotkania klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.

3

08.02

Spotkania klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2017/18. Plan pracy na drugi semestr.

4

17.05

Spotkania klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na II semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

 

Planowany początek zebrań - godzina 17.30.