Konsultacje dla Rodziców 

Terminy konsultacji z nauczycielami w roku szkolnym 2018-2019:

20 listopada 2018 r., w godz. 17.30 - 18.30

18 grudnia 2018 r., w godz. 17.30 - 18.30

29 stycznia 2019 r., w godz. 17.30 - 18.30

19 marca 2019 r., w godz. 17.30 - 18.30

24 kwietnia 2019 r., w godz. 17.30 - 18.30

4 czerwca 2019 r., w godz. 17.30 - 18.30.

oraz w każdym innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem.