Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rychtalu informuje, że od 4 stycznia 2019 r. wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na nowy numer konta:

96 8413 0000 0555 9109 5000 0001

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rychtalu

przewodniczący Aldona Michalska ( tel. 695 830 821 )
z-ca przewodniczącego Justyna Dziergwa
skarbnik Iwona Marczak
protokolant Beata Klajn
 członek Anna Skiba
członek Agnieszka Kowalska
członek Małgorzata Nowak 
 

Komisja Rewizyjna

członek Aleksandra Olejnik
członek Bożena Uruska
członek Dominik Sikora

 Wysokość wpłaty na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40,00 zł (płatne w dwóch ratach po 20,00 zł). 
Rada Rodziców serdecznie dziękuje za terminowe wpłaty.


 2016

13.10.2016 r. Rada Rodziców zakupiła ciasto na spotkanie pracowników szkoły z dziećmi i Radą Rodziców z okazji Święta Edukacji Narodowej.

10.10.2016 r. 4200 zł - przeznaczono na zakup 4 laptopów marki DELL do pracowni informatycznej klas I - III

2015 

02.01.2015 r.  1104,41 zł - zakup kserokopiarki i instalacja

04.02.2015 r. 164,00 zł - zakup słodyczy i napojów na bal karnawałowy

01.04.2015 r. 880,30 zł - zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego

15.04.2015 r. 85,00 zł  - opłata za konkurs matematyczny "Panda"

15.04.2015 r. 88,94 zł - słodycze na sprawdzian klas VI

01.06.2015 r. 485,35 zł - poczęstunek na Dzień Dziecka 

2014 

14.10.2014 r. 258,00 zł - przeznaczono na "Pasowanie na ucznia"

19.12.2014 r. 137,54 zł - zakup mandarynek na wigilię