Przepraszam, że tak późno przekazuję Państwu informację dotyczącą sytuacji strajkowej w naszej szkole, ale w sytuacji strajku wszystkie moje decyzje muszą być uzgadniane i konsultowane z Kuratorium Oświaty i Urzędem Gminy w Rychtalu.

Na ten moment mam informację, że większość nauczycieli nadal deklaruje gotowość strajkową . W związku z powyższym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Mam natomiast obowiązek zapewnić dzieciom które przyjdą do szkoły ze względu na to że rodzice nie mogą im zapewnić opieki zajęcia opiekuńczo-wychowawcze(świetlicowe). Zajęcia będą prowadzone w grupach łączonych ze względu na ograniczoną liczbę nauczycieli którzy pracują.

Oddziały gimnazjalne są na wycieczce.

Zajęcia będą odbywały się do godz 12.30.

Świetlica będzie czynna do godz 15.30.

Stołówka pracuje normalnie( obiady będą wydawane).

Wszystkie dzieci odjadą pierwszym kursem, gdyby zdarzyła się sytuacja, że pierwszy kurs nie zabierze wszystkich dzieci to zaraz będzie kurs drugi.

Sytuacja taka będzie prawdopodobnie trwała do piątku, gdyby były jakieś zmiany niezwłocznie Państwa poinformuję.

                                                                  Iwona Gogół

Zazwyczaj praca szkoły kojarzy się z systemem klasowo-lekcyjnym, w którym uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zdobywają wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego cyklu nauczania.  Lekcje mogą jednak przybrać inną, bardziej praktyczną formę, co doświadczyli uczniowie szkoły podstawowej w Rychtalu.

1 kwietnia 2019 r., podczas zajęć, tym razem w strażnicy OSP w Rychtalu,  młodzi ludzie z klas I-VI dowiedzieli się, na czym polega praca strażaków, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków drogowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Ważnym akcentem spotkania w strażnicy był także pokaz udzielania pierwszej pomocy i zastosowania specjalistycznego sprzętu do ratowania ludzi.

Kolejną lekcją tym razem prowadzoną przez wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka, były zajęcia o samorządności, które mieszczą się w ramach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie klas VI-VIII i klas gimnazjalnych dowiedzieli się m.in. na czym polegają zadania własne i zlecone gminy, skąd gmina czerpie dochody oraz jaki wpływ na jej rozwój mają lokalne przedsiębiorstwa. Młodzi ludzie potrafią już wskazać, że do zadań samorządów należą usługi komunalne, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Ważnym elementem pogadanki było także, kształtowanie  u uczniów świadomości, iż my sami  możemy mieć znaczący wpływ na rozwój gminy.  Ale musimy się do tego przygotować i zaangażować, chociażby w dbałość o wspólne mienie, np. szkolne, obiektów sportowych czy miejsc publicznych codziennego użytku.

Lekcje szkolne nieco inne niż zwykle, pozwalają  już u samych źródeł, na przeżywanie, doświadczanie i rozumienie roli współczesnego człowieka w rozwoju lokalnej samorządności.

 

21 marca do naszej szkoły zawitała wiosna, zostawiając kolorowy, pachnący ślad m.in na okiennych parapetach. Uczniowie klas 3-8
oraz 3A i 3B korzystając z hojności pani wiosny wzięli udział
w organizowanym przez klasę 6b konkursie na najładniejszy „Wiosenny kącik”. Decyzją jury ów konkurs wygrała klasa 3B gimnazjum, która swój laur zwycięstwa- tort- zjadła z apetytem. Radością z nadejścia najpiękniejszej pory roku uczniowie naszej szkoły podzielili się
z mieszkańcami Rychtala tradycyjnie, jak każdego roku, idąc ulicami
w barwnym pochodzie. Tego dnia na przerwach rozbrzmiewała muzyka,
w szkole było wesoło, kolorowo i pachnąco. Mamy nadzieję, że tak przywitana wiosna zagości u nas na dobre.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym uzgodnionym we wrześniu z Radą Rodziców, dni egzaminów są dla uczniów niepiszących dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Harmonogram poniżej:

Egzaminy zewnętrzne klas III gimnazjum (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII) 10 – 12 kwietnia 2019 r
Egzaminy zewnętrzne klas VIII szkoły podst. (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII i III gimnazjum) 15 – 17 kwietnia 2019 r.

18 - 23 kwietnia - wielkanocna przerwa świąteczna.

Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny, który zorganizowany jest
z okazji nadania Szkole Podstawowej w Rychtalu imienia Ojca Konrada Stolarka.

Skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz
3 klas gimnazjalnych (patrz regulamin).

Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną
w dowolnej technice, na kartce formatu A3 /praca płaska/.

Prace biorące udział w Konkursie powinny obrazować życie
i bohaterską działalność Ojca Konrada Stolarka.

Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

Prace opatrzone metryczką należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej (p. Marlena Opac, p. Bożena Wiercińska – Woźniczka) w terminie
do
08 kwietnia 2019 roku.

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu.

Wystawa pokonkursowa przewidziana jest na termin obchodów uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Regulamin konkursu i metryczka.