26 października 2018 r., rychtalska hala sportowa zapełniła się młodymi ludźmi,
którzy przybyli nie tylko na Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej, ale także po to, aby
symbolicznie uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a swój wysiłek, trud i wolę
walki sportowej poświęcić dla Niepodległej. Do rozgrywek piłkarskich przystąpiło sześć
drużyn z trzech szkół podstawowych gminy Rychtal. W związku z tym, że szkoły różnią się
liczebnością uczniów w poszczególnych rocznikach, dla wyrównania szans, wprowadzono
regulaminową zasadę, że w drużynie może grać maksymalnie trzech zawodników z klasy
ósmej, pozostali z klas niższych.
W wyniku zaciętych gier piłkarskich wyłoniono najlepsze zespoły, które ustanowiły
klasyfikację końcową szkół. Pierwsze miejsce w turnieju zajmuje drużyna z Rychtala w
składzie: Filip Namyślak, Szymon Tyszkowski, Błażej Kędzia, Kacper Namyślak, Jakub
Bizunowicz, Kacper Szczepaniak, Mateusz Kuropka i Filip Rogaliński. Drugie zespół z
Wielkiego Buczku: Oskar Pierecki, Filip Stanisławczyk, Anton Shevchenko, Filip Sadura,
Jakub Sójka, Krystian Rachel, Dawid Kowalczyk i Jakub Okaj. Na miejscu trzecim uplasował
się zespół z Drożek w składzie: Kacper Tabaczuk, Bartłomiej Gniłka, Mateusz Kozak,
Krystian Stryczek, Patryk Misterkiewicz, Kamil Szyszka i Maciej Morawiak. Najlepszym
strzelcem rozgrywek został Filip Namyślak /9 br./, a najlepszym bramkarzem Patryk Barzyk.
Sędziami rozgrywek byli Bartek Kubiec i Jakub Nizioł oraz Aleksandra Rorat, Julia
Szczepaniak i Daria Bochniak. Na zakończenie wręczono dyplomy, puchary i medale.
Zawody piłkarskie, to kolejna inicjatywa niepodległościowa nauczycieli i uczniów z
rychtalskiej podstawówki. Wspomniane na początku imprezy sportowej dzieje ojczyste,
wzbudziły wśród uczestników refleksje, które prowadzący zakończyli pytaniem – co ja mogę
dziś zrobić i robię dla mojej Ojczyzny? Istota tego pytania pozostawia wiele możliwości
odpowiedzi. Jedno jest pewne, dla młodych ludzi powinno to być dążenie do zdobycia jak
najlepszego wykształcenia, by w przyszłości swoją wiedzą, umiejętnościami i nabytym
doświadczeniem służyć ojczyźnie.

W Szkole Podstawowej w Rychtalu 14 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Na uroczystość przybyli zaproszeni: Pani Dyrektor, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Uroczysty apel odbył się w gminnym ośrodku kultury. Całe święto zorganizowała klasa ósma. 

Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom z ósmej klasy, którzy przygotowali całość. Impreza zakończyła się życzeniami dla nauczycieli ze strony uczniów.

Autor: Wojciech Talar

W dniu 26 października 2018 r. (piątek)
w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku głównym przy ul. Kępińskiej 13 w sali
nr 1 odbędzie się głosowanie na patrona szkoły przez uczniów, Rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Dwoje Rodziców jednego ucznia otrzymują jeden wspólny głos. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, rodzice otrzymują tylko jedną kartę do głosowania.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

18 października uczennica naszej szkoły – Hania Talar wzięła udział w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Laskach. Zaśpiewała piękną pieśń pt. „Biały krzyż” i zajęła III miejsce!

Do konkursu przygotowała Hanię p. Marlena Opac

11 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po tych słowach p. dyrektor Iwona Gogół dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej.

Nauczyciele oraz rodzice gratulowali pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzyli sukcesu w nauce. Podarowali również upominki w postaci słodyczy; prezenty sprawiły wszystkim uczniom ogromną radość.

Po części oficjalnej pierwszaki zaprezentowały program artystyczny złożony z wierszy i piosenek. Gromkie brawa publiczności były dowodem, że dzieci przygotowały się na przysłowiową piątkę.

Pozdrawiam Wojciech Talar