W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu 09 listopada 2018 roku, zorganizowała Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pod hasłem ,,Patriotyzm w sercu dziecka’’. 

             Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III. Wzięło w nim udział17 uczniów ze szkół podstawowych w Drożkach, Wielkim Buczku i Rychtalu.

        Mali recytatorzy w przepiękny sposób zaprezentowali wiersze patriotyczne.

       Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Joanna Jokiel, Wanda Opac i Magdalena Tomalik. Biorąc pod uwagę : dobór repertuaru, poprawność wypowiedzi oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :   

W kategorii – uczniowie klas I

·         miejsce I ex aequo Aurelia Kulesza i Krystian Topoła – Szk. P. w Drożkach  

·         miejsce II    Oliwier Jasiński  - Szk. P. w Wielkim Buczku

·         miejsce III    Jakub Czekaj    - Szk. P.  w Wielkim Buczku

W kategorii – uczniowie klas II              

·         miejsce I     Jakub Skiba – Sz.P. w Rychtalu

·         miejsce II    Emilia Janicka – Szk. P. w Wielkim Buczku

·         miejsce III    Martyna Hojeńska – Szk. P. w Wielkim Buczku

·         wyróżnienie     Emilia Gawrońska – Szk. P. w Drożkach 

 

W poniedziałek tj. 19 listopada w naszej szkole będzie fotograf. Proszę zapoznać się z ofertą i cenami zdjęć.

 

W październiku, nasza Szkoła brała udział w akcji: BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE, która miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt edukował Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniał poczucie tożsamości narodowej, krzewił postawy patriotyczne oraz budował wrażliwość społeczną.

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE jest odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

W akcję zaangażowani zostali wszyscy uczniowie i pracownicy naszej Szkoły: sumie wysłaliśmy do Powstańców ponad 200 kartek!

Szczególne podziękowania należą się najmłodszym – uczniom klas pierwszych, za własnoręczne wykonanie pięknych kartek oraz laurek!

Oficjalne podsumowanie akcji odbędzie się w grudniu.

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję!

P. Staszczyk

 

Więcej informacji na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl   www.bohateron.pl

„ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

NIEPODLEGŁA OCZAMI DZIECKA

KLASY I -III

I miejsce:

Marysia Usarek – Ia

Emilia Machowska – IIb

II miejsce:

Kamil Kubiak – Ia

Mateusz Bryza – IIa

Lena Kuropka – IIa

III miejsce:

Kacper Ptak – Ib

Julia Przysiężna – IIb

Laura Senenko – IIb

Mikołaj Wojtasik - IIb

                                             

                                                      KLASY IV-VI

MAKIETY:

I miejsce:

Łukasz Wilk – Vb

II miejsce:

Anastazja Jaskuła – IVa

Bartosz Kubiak – Vb

 

 

PRACE PŁASKIE:

I miejsce:

Sławomir Pawelczyk – IVa

Mateusz Kuropka – Vb

II miejsce:

Hanna Opac – IVa

Szymon Nizioł – IVb

Mikołaj Opac – VIb

III miejsce:

Milena Lemanik – Va

Natalia Balcerzak – VIa

Wojciech Talar – VIa

 

PRACE W RAMACH:

I miejsce:

Maja Gawrońska – IVa

II miejsce:

Wiktoria Balcerzak – Vb

III miejsce:

Oliwia Lubojańska – IVa

 

PRACE NA PŁÓTNIE:

I miejsce:

Hubert Machowski – Vb

 

ALBUM:

I miejsce:

Julia Balcerzak - VIa

WYRÓŻNIENIA: Euzebiusz Musiała IVa,  Amelia Świerczyńska IVb, Maja Cegielska Vb, Jacek Liebner Vb, Karol Gos VIa, Miłosz Kubiak VIb, Nikodem Nawroth VIb, Kinga Rychlewska VIb.

 

KLASY VII, VIII, IIIA, IIIB (GIMNAZJUM)

I miejsce:

Daria Bochniak – VIII

Wiktoria Klajn – IIIB

II miejsce:

Amelia Klajn – VII

Marta Dworczyk – VIII

Wiktoria Rzymska – VIII

WYRÓŻNIENIA: Maria Wypchło VIII, Tomasz Wypchło IIIB

                                                                                   KOMISJA:

                                                                                   Magdalena Tomalik

                                                                                   Mirosława Małecka

                                                                                   Marlena Opac