W dniach 13 -15 maja odbyła się wycieczka do Ojcowa i Krakowa. Uczestniczyli
w niej uczniowie klasy VIII i kilkoro uczniów z klas V- VI pod opieką p. Ptak,
p. Ćwikły i p. Cegielskiej. Była to już niestety ostatnia wycieczka klasy VIII w tej szkole, gdyż uczniowie tej klasy kończą już naukę w szkole podstawowej. Pierwszego dnia odwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale i zobaczyliśmy słynną maczugę Herkulesa, a następnie udaliśmy się do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie oglądaliśmy różne, ciekawe formy skalne, Dolinę Prądnika,
a także Grotę Łokietka, w której ukrywał się Władysław Łokietek. O wszystkim
z wielką pasją opowiadał nam pan przewodnik. Wieczorem udaliśmy się do hotelu w Krakowie.

Drugiego dnia spotkaliśmy się z panią Eryką, która była naszym przewodnikiem po pięknym Krakowie. Zobaczyliśmy najważniejsze zabytki tego miasta: Wawel, Uniwersytet Jagielloński, Starówkę, Sukiennice, Kościół Mariacki i wiele innych. Mimo niesprzyjającej pogody udało nam się zrealizować to, co było zaplanowane. Po wyczerpującym dniu udaliśmy się do hotelu, a wieczorem obchodziliśmy urodziny dwóch dziewczynek z klasy V, które były bardzo mile zaskoczone przygotowaną przez nas niespodzianką.

Trzeciego dnia od rana zwiedzaliśmy Krakowski Kazimierz, który podzielony jest na część chrześcijańską
i żydowską. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiedział nam historię tego miejsca. Na koniec jeszcze krótkie zakupy pamiątek i powrót do domu. Mimo, iż pogoda była nieciekawa, dzieciaki wróciły uśmiechnięte i zadowolone. Nad całością czuwała niezastąpiona pani Ania – pilotka z biura podróży Liza
.

 

3 czerwca 2019R.
odbędzie się 
FESTIWAL PIOSENKI i MINI LISTA PRZEBOJÓW.

 

REGULAMIN

FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I MINI LISTY PRZEBOJÓW

Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu.

CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja dorobku artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej.

 2. Popularyzacja śpiewania piosenek / naśladowania solistów, zespołów i kierunkowanie właściwego repertuaru.

 3. Promocja dziecięcej i młodzieżowej aktywności artystycznej.

 4. Integracja dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków do prezentowania umiejętności wokalnych, aktorskich, tanecznych, gry na instrumentach społeczności szkolnej i środowisku lokalnemu.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. W festiwalu mogą brać udział soliści, duety, tercety, kwartety uczniów SP

 2. W mini liście mogą brać udział soliści, zespoły do 5 osób.

 3. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe:

kategoria klas I-III (festiwal i mini lista)

kategoria klas IV – VI (festiwal i mini lista)

kategoria klas VII – VIII oraz oddziały gimnazjalne (festiwal i mini lista)

 1. Uczniowie dokonują zgłoszenia utworów wokalnych / prezentacji mini listy / prezentacji instrumentalnej nauczycielowi muzyki na lekcjach muzyki, wychowawcom klas.

 2. Uczniowie uczestniczą w próbach do festiwalu we wskazanym terminie przez n-la muzyki.

 3. Uczniowie przygotowują indywidualnie, przy udziale rodziców/ wychowawców występy mini listy / prezentacje instrumentalne.

 4. Prezentowane utwory winny być dopasowane formą i treścią do wieku uczestnika. Nie mogą zawierać niecenzuralnych treści i wulgaryzmów.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych / piosenek naśladowanych do nauczyciela muzyki w ściśle określonym terminie. Nośnik dźwięku należy opisać: wykonawca, tytuł utworu.

OCENA

Jury w składzie wszystkich nauczycieli uczących w SP Rychtal w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • Dobór repertuaru.

 • Poprawność interpretacji.

 • Emisyjne wykonanie utworu.

 • Ogólny wyraz artystyczny.

Prezentacje instrumentalne nie podlegają ocenie.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizacja przedsięwzięcia – n-l muzyki.

Dekoracja miejsca przedsięwzięcia – n-le plastyki.

Przygotowanie nagłośnienia i obsługa techniczna - n-l odpowiedzialny za sprzęt nagłośnieniowy.

Przygotowanie nagród – Rada Rodziców SP Rychtal, Dyrektor SP Rychtal, sponsorzy.

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.

Przypominamy, że 16 maja 2019 r. (czwartek) odbędą się w naszej szkole zebrania wychowawców z rodzicami według następującego planu:

- zebrania w budynku tzw. klasztoru godz. 17.00

- zebrania w budynku gimnazjalnym godz. 17.30

- zebrania w budynku głównym godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy rodziców na te spotkania.

Informujemy, że od dnia 29 kwietnia zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rychtalu będą odbywały się zgodnie z planem. Jednocześnie zawiadamiamy że zaplanowane i zapowiedziane sprawdziany będą przeprowadzone od dnia 6 maja br.
Iwona Gogół

  W dniach 15 -17 kwietnia uczniowie klas 2a, 2b i 3 naszej szkoły brały udział w zajęciach „Zielonej szkoły” w  Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie. Głaz to miejscowość położona niedaleko Wieruszowa. DWDZ położony jest na skraju sosnowego lasu. W jego pobliżu znajduje się rezerwat przyrody „Długosz królewski”.

      Podczas pobytu w DWDZ dzieci uczestniczyły w różnych ciekawych zajęciach. Każdy dzień rozpoczynał się jazdą konną, a później odbywały się wycieczki piesze do ciekawych miejsc, przejażdżki wozem taborowym, pływanie rowerkami wodnymi.  Korzystając ze słonecznej pogody dzieci brały udział w zajęciach przyrodniczych, grach zespołowych, jeździły na gokartach.
      Cały pobyt w DWDZ był bardzo udany i na pewno dzieci będą go miło wspominać. Jako opiekunowie jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Potrafiły się kulturalnie zachować w każdej sytuacji, wykazały się dużą samodzielnością i zdyscyplinowaniem. Ważne dla nas jest również to, iż dzieci bardzo się ze sobą zżyły i nie było widać między nimi podziału na klasy, co widać jednak w szkole.
      Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze zabrać dzieci do DWDZ
i ponownie spędzić tam wspaniale czas.

Wychowawcy:
Halina Białowąs
Barbara Ćwikła
Andrzej Nolbert