Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny, który zorganizowany jest
z okazji nadania Szkole Podstawowej w Rychtalu imienia Ojca Konrada Stolarka.

Skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz
3 klas gimnazjalnych (patrz regulamin).

Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną
w dowolnej technice, na kartce formatu A3 /praca płaska/.

Prace biorące udział w Konkursie powinny obrazować życie
i bohaterską działalność Ojca Konrada Stolarka.

Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

Prace opatrzone metryczką należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej (p. Marlena Opac, p. Bożena Wiercińska – Woźniczka) w terminie
do
08 kwietnia 2019 roku.

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu.

Wystawa pokonkursowa przewidziana jest na termin obchodów uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Regulamin konkursu i metryczka.