WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY

UCZNIÓW KLAS IV-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GMINY RYCHTAL

KLASYFIKACJA - UCZNIÓW Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI

W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH /MEDALE/

SP DROŻKI

CHŁOPCY:

 1. BARTŁOMIEJ GNIŁKA – 304
 2. KAMIL SZYSZKA – 300
 3. TOMASZ HEŁMIŃSKI – 273

DZIEWCZĘTA:

 1. WIKTORIA FERDYNUS - 335
 2. JESSIKA OTREMBA - 294
 3. AMELIA BURCHOT – 289

DYPLOM DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA/UCZENNICY W SZKOLE DLA WIKTORII FERDYNUS.

SP WIELKI BUCZEK:

CHŁOPCY:

 1. FILIP STANISŁAWCZYK – 325
 2. RACHEL KRYSTIAN - 317

          OSKAR PIERECKI – 317

 1. DAWID KOWALCZYK – 302

DZIEWCZĘTA:

 1. IZABELA RACHEL – 328
 2. JULIA PAWŁOWSKA – 326
 3. JULIA OLEJNICZAK – 316

DYPLOM DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA/UCZENNICY W SZKOLE DLA IZABELI RACHEL.

SP RYCHTAL:

CHŁOPCY:

 1. GRACJAN MAREK – 355
 2. KACPER SZCZEPANIAK – 318
 3. FILIP NAMYŚLAK – 311

DZIEWCZĘTA:

 1. JULIA SZCZEPANIAK – 343
 2. AMELIA ŚWIERCZYŃSKA -322
 3. AMELIA DOMAGAŁA – 319

DYPLOM DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA/UCZENNICY W SZKOLE DLA GRACJANA MARKA.

WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY

UCZNIÓW KLAS IV-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GMINY RYCHTAL

KLASYFIKACJA – NAJLEPSI W GMINIE RYCHTAL

/MISTRZOWIE GMINY – MEDALE/

CHŁOPCY:

 1. GRACJAN MAREK /SP RYCHTAL/ - 355
 2. FILIP STANISŁAWCZYK /SP WIELKI BUCZEK/ - 325
 3. KACPER SZCZEPANIAK /SP RYCHTAL/ - 318

DZIEWCZĘTA:

 1. JULIA SZCZEPANIAK /SP RYCHTAL/ - 343
 2. WIKTORIA FERDYNUS /SP DROŻKI/ - 335
 3. IZABELA RACHEL /SP WIELKI BUCZEK/ - 328

WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY

UCZNIÓW KLAS IV-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GMINY RYCHTAL

KLASYFIKACJA – NAJLEPSZE WYNIKI SPOŚRÓD WSZYSTKICH UCZNIÓW SP GMINY RYCHTAL W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH.

50 M – START WYSOKI

– JULIA SZCZEPANIAK /SP RYCHTAL/ - 73

SKOK W DAL Z MIEJSCA

– WIKTORIA FERDYNUS /SP DROŻKI/ - 68

 - JULIA SZCZEPANIAK /SP RYCHTAL/ - 68

BIEG ZWINNOŚCIOWY 4X10 M.

- JULIA PAWŁOWSKA /SP WIELKI BUCZEK/ - 73

- DARIA BOCHNIAK /SP RYCHTAL/ - 73

SKŁONY W PRZÓD Z LEŻENIA TYŁEM

- ALEKSANDRA BANASZCZYK /SP RYCHTAL/ - 78

SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD

- GRACJAN MAREK /SP RYCHTAL/ - 83