Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rychtalu

przewodniczący Aldona Michalska ( tel. 695 830 821 )
z-ca przewodniczącego Justyna Dziergwa
skarbnik Iwona Marczak
protokolant Beata Klajn
 członek Anna Skiba
członek Agnieszka Kowalska
członek Małgorzata Nowak 
 

Komisja Rewizyjna

członek Aleksandra Olejnik
członek Bożena Uruska
członek Dominik Sikora

 Wysokość wpłaty na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40,00 zł (płatne w dwóch ratach po 20,00 zł). 
Rada Rodziców serdecznie dziękuje za terminowe wpłaty.

nr konta: 45 8413 0000 0555 5693 5000 0001


 2016

13.10.2016 r. Rada Rodziców zakupiła ciasto na spotkanie pracowników szkoły z dziećmi i Radą Rodziców z okazji Święta Edukacji Narodowej.

10.10.2016 r. 4200 zł - przeznaczono na zakup 4 laptopów marki DELL do pracowni informatycznej klas I - III

2015 

02.01.2015 r.  1104,41 zł - zakup kserokopiarki i instalacja

04.02.2015 r. 164,00 zł - zakup słodyczy i napojów na bal karnawałowy

01.04.2015 r. 880,30 zł - zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego

15.04.2015 r. 85,00 zł  - opłata za konkurs matematyczny "Panda"

15.04.2015 r. 88,94 zł - słodycze na sprawdzian klas VI

01.06.2015 r. 485,35 zł - poczęstunek na Dzień Dziecka 

2014 

14.10.2014 r. 258,00 zł - przeznaczono na "Pasowanie na ucznia"

19.12.2014 r. 137,54 zł - zakup mandarynek na wigilię