Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny, który zorganizowany jest
z okazji nadania Szkole Podstawowej w Rychtalu imienia Ojca Konrada Stolarka.

Skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz
3 klas gimnazjalnych (patrz regulamin).

Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną
w dowolnej technice, na kartce formatu A3 /praca płaska/.

Prace biorące udział w Konkursie powinny obrazować życie
i bohaterską działalność Ojca Konrada Stolarka.

Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

Prace opatrzone metryczką należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej (p. Marlena Opac, p. Bożena Wiercińska – Woźniczka) w terminie
do
08 kwietnia 2019 roku.

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu.

Wystawa pokonkursowa przewidziana jest na termin obchodów uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Regulamin konkursu i metryczka.

Świetlica Środowiskowa GOK

I tydzień ferii

Poniedziałek 14.01.2019r.

Wtorek 15.01.2019r.

Środa 16.01.2019r.

 10.00 – 14.00

Zajęcia malarskie

(Magdalena Tomalik) 

 10.00 – 14.00

Zajęcia artystyczne

(Marlena Opac)

10.00 – 14.00

Zajęcia artystyczne

(Marlena Opac)

II  tydzień ferii

Poniedziałek 21.01.2019r.

Wtorek 22.01.2019r.

Środa 23.01.2019r.

 10.00 – 14.00

Zajęcia malarskie

(Magdalena Tomalik)

10.00 – 12.00

Zabawy i gry bajeczne

(Wanda Opac)

 

12.00 – 14.00

Zajęcia teatralne

(Magdalena Mikołajczyk- Witak)

8.00 – 16.00

Wyjazd do Wrocławia

- kl. I – III
(kierownik: H. Białowąs,
opiekunowie: K. Balcerzak, B. Ciach, B. Ćwikła, W. Ptak,)

 

8.00 – 16.00

Wyjazd do Wrocławia

- Kl. IV – VIII
i oddziały gimnazjalne 
(kierownik: M. Małecka,
opiekunowie: J. Szydilk,
M. Tomalik, M. Opac,
M. Szydlik,
B. Wiercińska-Woźniczka)

10 stycznia 2019 r. Uczniowie klasy IVa wraz z p. Magdaleną Witak przygotowali dla młodszych kolegów niespodziankę. Było to piękne przedstawienie teatralne o porach roku i o prawach dziecka.

Piękne i zabawne przedstawienie dało odbiorcom dużą porcję walorów edukacyjnych, zarazem było dla nich niepowtarzalną okazją do bezpośredniego kontaktu z małymi aktorami.