21 marca do naszej szkoły zawitała wiosna, zostawiając kolorowy, pachnący ślad m.in na okiennych parapetach. Uczniowie klas 3-8
oraz 3A i 3B korzystając z hojności pani wiosny wzięli udział
w organizowanym przez klasę 6b konkursie na najładniejszy „Wiosenny kącik”. Decyzją jury ów konkurs wygrała klasa 3B gimnazjum, która swój laur zwycięstwa- tort- zjadła z apetytem. Radością z nadejścia najpiękniejszej pory roku uczniowie naszej szkoły podzielili się
z mieszkańcami Rychtala tradycyjnie, jak każdego roku, idąc ulicami
w barwnym pochodzie. Tego dnia na przerwach rozbrzmiewała muzyka,
w szkole było wesoło, kolorowo i pachnąco. Mamy nadzieję, że tak przywitana wiosna zagości u nas na dobre.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym uzgodnionym we wrześniu z Radą Rodziców, dni egzaminów są dla uczniów niepiszących dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Harmonogram poniżej:

Egzaminy zewnętrzne klas III gimnazjum (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII) 10 – 12 kwietnia 2019 r
Egzaminy zewnętrzne klas VIII szkoły podst. (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII i III gimnazjum) 15 – 17 kwietnia 2019 r.

18 - 23 kwietnia - wielkanocna przerwa świąteczna.

Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny, który zorganizowany jest
z okazji nadania Szkole Podstawowej w Rychtalu imienia Ojca Konrada Stolarka.

Skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz
3 klas gimnazjalnych (patrz regulamin).

Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną
w dowolnej technice, na kartce formatu A3 /praca płaska/.

Prace biorące udział w Konkursie powinny obrazować życie
i bohaterską działalność Ojca Konrada Stolarka.

Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

Prace opatrzone metryczką należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej (p. Marlena Opac, p. Bożena Wiercińska – Woźniczka) w terminie
do
08 kwietnia 2019 roku.

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu.

Wystawa pokonkursowa przewidziana jest na termin obchodów uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Regulamin konkursu i metryczka.