21 grudnia 2018 r. w naszej szkole był dniem bardzo uroczystym i radosnym. Tego dnia odbywały się bowiem klasowe spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami. Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowali stoły wigilijne. Następnie wszyscy uczniowie przeszli do budynku świetlicy. Tam obejrzeli przedstawienie jasełkowe, w których udział wzięli chętni uczniowie. Przedstawienie przygotowali pani Wiesława Ptak i pan Andrzej Nolbert. (Przedstawienie to będzie można ponownie obejrzeć w drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia 2018 r. w naszym rychtalskim kościele oraz 6 stycznia 2019 r. w kościele w Krzyżownikach). Po przedstawieniu odbyło się podsumowanie konkursów, które miały miejsce w naszej szkole. Opiekunowie oraz organizatorzy tych konkursów wręczyli laureatom nagrody i dyplomy. Następnie pod opieką wychowawców uczniowie udali się do swoich klas, aby świętować Boże Narodzenie, spożywając różne potrawy i słodkości. Nie zabrakło kolędowania. A oto fotorelacja z tego dnia przygotowana przez pana Janusza Witaka:

11 listopada 2018r. W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI o godz. 11:00 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. w intencji naszej Ojczyzny. Po mszy mieszkańcy naszej gminy udali się do świetlicy. Tutaj o godz. 12:00 łącząc się
z wszystkimi Polakami odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. W dalszych uroczystościach,
w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły mogliśmy usłyszeć pięknych wykonań wierszy i piosenek patriotycznych mówiących o losach naszej Ojczyzny. To niezwykłe przedsięwzięcie przygotowali: Jolanta Szydlik i Marlena Opac, Magdalena Tomalik, Janusz Witak, Maciej Oscenda i Tomasz Talar.

Po akademii goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac uczniów, którzy dowolną techniką przedstawili swoją Małą Ojczyznę.

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu 09 listopada 2018 roku, zorganizowała Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pod hasłem ,,Patriotyzm w sercu dziecka’’. 

             Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III. Wzięło w nim udział17 uczniów ze szkół podstawowych w Drożkach, Wielkim Buczku i Rychtalu.

        Mali recytatorzy w przepiękny sposób zaprezentowali wiersze patriotyczne.

       Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Joanna Jokiel, Wanda Opac i Magdalena Tomalik. Biorąc pod uwagę : dobór repertuaru, poprawność wypowiedzi oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :   

W kategorii – uczniowie klas I

·         miejsce I ex aequo Aurelia Kulesza i Krystian Topoła – Szk. P. w Drożkach  

·         miejsce II    Oliwier Jasiński  - Szk. P. w Wielkim Buczku

·         miejsce III    Jakub Czekaj    - Szk. P.  w Wielkim Buczku

W kategorii – uczniowie klas II              

·         miejsce I     Jakub Skiba – Sz.P. w Rychtalu

·         miejsce II    Emilia Janicka – Szk. P. w Wielkim Buczku

·         miejsce III    Martyna Hojeńska – Szk. P. w Wielkim Buczku

·         wyróżnienie     Emilia Gawrońska – Szk. P. w Drożkach 

 

W poniedziałek tj. 19 listopada w naszej szkole będzie fotograf. Proszę zapoznać się z ofertą i cenami zdjęć.

 

W październiku, nasza Szkoła brała udział w akcji: BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE, która miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt edukował Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniał poczucie tożsamości narodowej, krzewił postawy patriotyczne oraz budował wrażliwość społeczną.

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE jest odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

W akcję zaangażowani zostali wszyscy uczniowie i pracownicy naszej Szkoły: sumie wysłaliśmy do Powstańców ponad 200 kartek!

Szczególne podziękowania należą się najmłodszym – uczniom klas pierwszych, za własnoręczne wykonanie pięknych kartek oraz laurek!

Oficjalne podsumowanie akcji odbędzie się w grudniu.

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję!

P. Staszczyk

 

Więcej informacji na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl   www.bohateron.pl