Zwycięzcą konkursu został

KSAWERY KAŁUS

z klasy I a

przyniósł 614 kg!

 

Pozostali uczniowie, którzy dołączyli się do akcji również zostaną nagrodzeni:
starsi punktami z zachowania, młodsi słodką niespodzianką.

 

Dziękujemy za udział!

Biblioteka zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły od środy 20.06.2018 r. do pożyczania książek na wakacje.

Czytanie książek jest najtańszym i najlepszym sposobem na relaks. Posiadamy zbiór literatury młodzieżowej i dziecięcej, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze w tym roku kalendarzowym nasz księgozbiór powiększy się o kilkaset książek, które sami wybraliście w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nie zwlekajcie, rozliczcie się z poprzednio wypożyczonych książek i pożyczajcie nowe, które umilą wam wolny czas.

W piątek 18 maja 2018 roku o godz. 10:30 w Świetlicy Środowiskowej odbyło się kolejne już spotkanie uczniów klas IV – VII z absolwentem naszej szkoły. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Mirosław Szydlik, który przywitał przybyłych uczniów, wychowawców i nauczycieli. Tym razem naszym gościem była s. Ewelina Uruska – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W czasie spotkania Siostra Ewelina opowiedziała o drodze swojego powołania zakonnego, pracy w służbie dzieciom i pracy apostolskiej, gdzie pierwsze miejsce zajmuje wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży w różnego typu szkołach, przedszkolach, domach dziecka, specjalnych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach. Siostry troszczą się
o potrzeby materialne i duchowe swoich podopiecznych, a także o ich wychowanie religijne
i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Siostra Ewelina opowiedziała również, że jako osoba zakonna pracuje również
wśród chorych i starszych, gdzie codzienną posługą chorym, samotnym i osobą starszym można dostrzec w nich ciepiącego Chrystusa, a pracując
w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i w domach prywatnych można i powinno się nieść ulgę w cierpieniach fizycznych i duchowych. Praca Siostry Eweliny i jej współsióstr polega także na
wspieraniu duszpasterzy. Siostry podejmują pracę
w parafiach pełniąc obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek, pomagają duchowieństwu w pracy w seminariach, kuriach diecezjalnych i dziełach miłosierdzia – prowadząc jadłodajnie dla ubogich. Zgodnie z zaleceniem swojego Założyciela zajmują się osobami najbardziej potrzebującymi. Podczas spotkania znalazło się również miejsce na pytania, które zadawali naszemu gościowi uczniowie, na które Siostra Ewelina udzielała obszernych i ciekawych odpowiedzi.
Serdecznie dziękujemy Siostrze Ewelinie za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na spotkanie.

We wtorek 8 maja 2018 roku uczniowie klas II - III Szkoły Podstawowej w Rychtalu wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę edukacyjną do ZZO w Olszowie, który jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla 13 gmin (w tym także Gminy Rychtal). Uczniów powitała Sowa, która prezentowała swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady segregowane. Na początku w sali konferencyjnej pani Agata Pindor poprowadziła ciekawe warsztaty ekologiczne i przekazała najważniejsze informacje na temat funkcjonowania nowoczesnego zakładu zajmującego się segregacją wszystkich śmieci oraz zasad selektywnej zbiórki odpadów. W dalszej kolejności zwiedzano najważniejsze obiekty ZZO, następnie dzieci aktywnie rozwiązywały różnorodne zadania o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami i same mogły też segregować i zgniatać niektóre odpady. Na zakończenie wycieczki każdy z uczestników otrzymał ekologiczną torbę oraz materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. Dziękujemy pani Annie Gawrońskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Nasza szkoła przystąpiła do do projektu rządowego noszącego nazwę "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Listę zakupową stworzymy na podstawie Waszych propozycji. Planowane zakupy konsultowane będą z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z Gminną Biblioteką Publiczną.